Peace Network

PEACE NETWORK LÀ GÌ Peace Network là một cộng đồng chuyên thúc đẩy hòa bình và kết nối các cá nhân trên toàn thế giới. Cùng nhau, chúng ta chia sẻ hành động và tham gia vào các nỗ lực nhân đạo nhằm hỗ trợ các nạn nhân của thiên tai, biến đổi khí hậu, nạn đói và xung đột toàn cầu. Tương tự như các tổ chức cộng đồng khác, Peace Network yêu cầu các thành viên đóng góp 100 USD phí hoạt động cộng đồng và hỗ trợ những người gặp khó khăn. Nói một cách đơn giản, thay vì các hành động từ thiện cá nhân có thể có tác động hạn chế về mặt kinh phí và khả năng tiếp cận, chúng tôi khuyến khích bạn bè tham gia cộng đồng Peace Network. PeaceNetwork phân phối lại một phần số tiền quyên góp được cho các thành viên của mình.
Sinhmmo.net Peace Network
Sinhmmo.net Peace Network

Bài Viết Mới Nhất

Bài Viết Quan Tâm

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?