Bảo hiểm trong HYIP là gì và nó hoạt động như thế nào?

Bảo hiểm trong HYIP (Insurance) – là khoản bồi thường tổn thất cho nhà đầu tư đối trong trường hợp dự án ngừng thanh toán (Scam).

Được bảo hiểm – các dự án HYIP trong đó các nhà đầu tư của Blog Sinhmmo.net được bồi thường toàn bộ hoặc một phần tổn thất trong trường hợp dự án ngừng thanh toán.

Đây là một ưu đãi có lợi, vì sau khi dự án Scam, Blog Sinhmmo.net sẽ bồi thường cho nhà đầu tư một phần tổn thất cho các dự án Được bảo hiểm.

Ngoài ra, Blog Sinhmmo.net đôi khi sẽ có các khoản thanh toán bảo hiểm đột xuất, tức là dự án có thể không được bảo hiểm, nhưng Blog Sinhmmo.net rút tiền từ túi ra và bù lỗ cho nhà đầu tư.

Lưu ý rằng đây là bảo hiểm tổn thất đầu tư chứ không phải bảo hiểm trên toàn bộ số tiền bạn đầu tư vào dự án.

Điều kiện để nhận bảo hiểm

1. Sử dụng link giới thiệu trực tiếp của Blog Sinhmmo.net để đăng ký(nghĩa là Ref F1 của Sinh MMO) và đầu tư vào các dự án được bảo hiểm

2. Chỉ các khoản tiền gửi được tạo theo kế hoạch đầu tư khuyến nghị của Blog Sinhmmo.net mới được bảo hiểm(Là nhà đầu tư, đầu tư vào gói đầu tư mà Sinh MMO khuyến nghị đầu tư trong dự án)

3. Đầu tư trong khoảng thời gian được nêu rõ(trong vòng 30 ngày kể từ ngày Review dự án)

4. Đã comment yêu cầu nhận RCB (Refback) sau khi đầu tư trên bài review của dự án và đã được blog chuyển RCB

5. Đã gửi đơn yêu cầu bảo hiểm của Blog Sinhmmo.net và đầy đủ thông tin như yêu cầu (Đơn bảo hiểm sẽ được thông báo tại Blog sau khi dự án Scam)

Cách tính số tiền bảo hiểm tổn thất

Tổng số tiền bảo hiểm sẽ chia theo tỷ lệ cho tất cả các khoản tổn thất của tất cả các nhà đầu tư đã tham gia đầu tư vào một dự án nhất định và được bảo hiểm

A. Tổng số tiền tổn thất của các Investors không vượt quá Tổng số tiền bảo hiểm

=> Số tiền được bảo hiểm tốn thất = Số tiền tổn thất của mỗi Investors

B. Tổng số tiền tốn thất của các Investors vượt quá Tổng số tiền bảo hiểm

=> Số tiền bảo hiểm tổn thất = (Tổng số tiền bảo hiểm / Tổng số tiền tổn thất của các Investors) x Số tiền tổn thất của mỗi Investors

Ví dụ: Dự án X có quỹ bảo hiểm 2,000$
Trong trường hợp dự án X xảy ra tổn thất số tiền 2,000$ này sẽ được chia lại theo tỉ lệ tổn thất cho TOÀN BỘ NHÀ ĐẦU TƯ F1 của Sinh MMO Team Club tại dự án X

Giả sử:
⁃ Quỹ bảo hiểm dự án X là 2,000$
⁃ Tổng số tiền tổn thất của NĐT F1 là 4,000$
⁃ Số tiền bạn bị tổn thất là 500$
=> Số tiền bạn được bồi thường là
(2,000$ : 4,000$) x 500$ = 250$

Chú ý:
– Khoản tiền bảo hiểm KHÔNG phải là khoản tiền bảo lãnh 100% số tiền đầu tư của bạn tại dự án;
– Chỉ khi dự án ngừng thanh toán, đơn bảo hiểm mới được mở để Nhà đầu tư điền thông tin tổn thất. Sau khi thu thập đủ thông tin tổn thất của NĐT, phía Sinh MMO mới có dữ liệu để thống kê tổng tiền tổn thất và thực hiện tính toán bồi thường thiệt hại.

Trong đó:

(1). Tổng số tiền bảo hiểm tốn thất: 2,000$

(2). Số tiền tổn thất của mỗi Investor = Số tiền đầu tư – Số tiền đã nhận RCB – Số tiền lãi đã nhận

(3)Số tiền bạn đã nhận = Số tiền RCB + Số tiền lãi đã nhận

(4). Số tiền lãi đã nhận = (Ngày kết thúc – Ngày đầu tiên trả lãi về tài khoản) x % lãi mỗi ngày x Số tiền đầu tư

Ghi chú:

(*) Ngày kết thúc là ngày chương trình đầu tư dừng hoạt động (ngừng thanh toán) được thông báo chính thức từ phía là blog.

Ví dụ: Bạn đầu tư 100$ vào chương trình X với lợi nhuận 5% mỗi ngày và hoa hồng được hoàn lại là 5% số tiền gửi.

Ngày bạn đầu tư là 18/01/2019, ngày bạn nhận lãi đầu tiên là ngày 19/01/2019. Vào ngày 29/01/2019, phía blog có thông báo chính thức chương trình X dừng hoạt động và tất cả thành viên tham gia đầu tư trực tiếp dưới link giới thiệu của blog chịu tổn thất sẽ được bồi thường.

Sau khi có thông báo chính thức, bạn bắt đầu tính toán số tiền đã nhận theo 2 công thức trên:

+ Bạn xác định được rằng số tiền RCB bạn nhận được là 5% số tiền gửi tương ứng là 5$.

+ Đối với số tiền lãi đã nhận, bạn xác định ngày nhận lãi đầu tiên bạn nhận được là ngày 19/01 đến ngày kết thúc theo phía thông báo từ blog là ngày 29/01, nghĩa là bạn đã được nhận lãi 10 ngày với lợi nhuận 5% hàng ngày.

-> Số tiền lãi bạn đã nhận được: 10 ngày x 5%/ngày x 100$ đầu tư = 50$.

=> Số tiền bạn đã nhận được = 5$ (RCB) + 50$ (số tiền lãi đã nhận) = 55$.

Lợi nhuận của bạn luôn phải được rút đều đặn, nếu quy định rút mỗi ngày, bạn phải thực hiện rút tiền mỗi ngày; nếu quy định rút mỗi tuần, mỗi tháng, bạn phải thực hiện rút tiền mỗi tuần, mỗi tháng. Khi bạn có cơ hội rút nhưng bạn không rút tiền, khi tính toán thiệt hại, chúng tôi vẫn coi đó là một khoản tiền bạn đã rút ra.

Thời gian thanh toán bảo hiểm

Thời gian nộp đơn yêu cầu bảo hiểm sẽ kéo dài trong vòng 02 ngày tính từ thời điểm Blog Sinhmmo.net bắt đầu mở đơn yêu cầu và sẽ mất 1- 4 ngày tiếp theo để tính toán và chuyển tiền bồi thường cho các Investors. Vì vậy tính từ thời điểm Blog Sinhmmo.net có thông báo bồi thường đến khi các Investors nhận được tiền bảo hiểm sẽ kéo dài tối đa là 7 ngày làm việc.

Nếu cần thêm thông tin xác thực Blog Sinhmmo.net sẽ liên hệ với các investors qua email mà các Investors đã đăng kí, vì vậy hãy giữ liên lạc với Blog Sinhmmo.net qua email.

Chúc các bạn thành công

Theo dõi và thảo luận cùng Sinh MMO Team

Lưu ý quan trọng: Đầu tư online luôn có 1 mức độ rủi ro nhất định. Các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ mức độ rủi ro trước khi ra quyết định đầu tư

Được viết bởi

Admin

Sinh MMO là blog chia sẻ kiến thức, kĩ năng kiếm tiền online (MMO) & Digital Marketing: Affiliate Marketing, Google Adsense, Youtube, WordPress, SEO,... Cách để bạn có thể kiếm tiền, tạo thu nhập thụ động từ Internet.