Sinh MMO là blog chia sẻ kiến thức, kĩ năng kiếm tiền online (MMO) & Digital Marketing: Affiliate Marketing, Google Adsense, Youtube, WordPress, SEO,…

Hiển thị: 1 - 4 của 4 kết quả
Images 2022 10 15T074658.340.jpeg
Tin Tức

Chính phủ Liên bang gửi lời xin lỗi đến sinh viên đại học trong tháng thứ tám Cuộc đình công ASUU

Một khẳng định của Olajide Oshundun, Trưởng đại diện phụ trách báo chí của Bộ, đã đọc ở một mức độ nào đó: “Vì ASUU đã lựa chọn tuân thủ phán quyết của Tòa án Công nghiệp Quốc gia bằng cách hủy bỏ hoạt động tàn phá, chúng tôi xin lỗi tất cả sinh viên …