Screenshot_20221008 094423.jpg

[ad_1]

Bộ trưởng Bộ Lao động và Việc làm, Chris Ngige, cho biết các kiểm soát viên lao động trên khắp các tiểu bang của liên đoàn đang giám sát các trường học để đảm bảo tuân thủ phán quyết của Tòa phúc thẩm về cuộc đình công do Liên minh nhân viên học thuật các trường đại học (ASUU) thực hiện.

Ông Ngige đã tuyên bố điều này khi xuất hiện trên “Politics Today”, một chương trình trên Channels TV vào thứ Sáu.

Ông nhấn mạnh rằng các thành viên của ASUU phải tuân theo lệnh của tòa án hoặc có nguy cơ bị tòa án khinh thường.

Newsway đã đưa tin rằng tòa án đã đưa ra lệnh sau khi bác đơn của công đoàn xin ở lại thực hiện phán quyết trước đó của Tòa án Công nghiệp Quốc gia yêu cầu các giảng viên đại học tiếp tục làm việc.

Hội đồng gồm ba thành viên của Tòa phúc thẩm do Hamma Barka đứng đầu đã cho phép công đoàn kháng cáo phán quyết của tòa án công nghiệp nhưng phán quyết rằng trước tiên họ phải hoạt động trở lại để được phép nộp đơn kháng cáo.

“Tôi đã yêu cầu các kiểm soát viên lao động ở các tiểu bang và khu vực đến trường học và xem các phó hiệu trưởng đã mở cổng chưa.”

“Nếu không, họ sẽ bị buộc tội khinh thường” anh ấy nói.

Ông Ngige cho biết ASUU phải trở lại NIC vì sự quan tâm của sinh viên.

Bộ trưởng nói thêm rằng ông đã chuyển bảy vấn đề cho NIC, một trong số đó là chính sách ‘không làm việc không trả lương’ của chính phủ liên bang. Ông tuyên bố rằng tòa án sẽ có tiếng nói cuối cùng về chính sách này.

“Tôi sẽ khuyên họ – vì lợi ích của bọn trẻ, hãy quay lại trường học. Sau đó quay lại tòa án (National Industrial Court). Nó sẽ cấp cho họ một trong hai thứ. Một, thiết lập một Giải pháp Tranh chấp Thay thế để xem xét bảy vấn đề mà tôi đã chuyển đến tòa án. ADR sẽ được đặt tại tòa án.

“Thứ hai, nếu những người yêu cầu bồi thường và bị đơn có thể quay trở lại nguồn gốc chính của họ là Bộ Giáo dục,” ông nói.

Ông Ngige cho biết ông buộc phải đưa công đoàn ra tòa sau khi mọi nỗ lực khác không giải quyết được cuộc đình công kéo dài.

Tại sao ASUU bắt tay vào cuộc đình công?

Giảng viên của các trường đại học công lập ở Nigeria đình công vào ngày 14 tháng 2, do chính phủ liên bang từ chối thực hiện thỏa thuận năm 2009 về các vấn đề liên quan đến việc tăng tài trợ cho các trường đại học và tăng lương cho giảng viên.

Sau khi không thể giải quyết tranh chấp với ASUU thông qua đàm phán, chính phủ liên bang, thông qua Bộ trưởng Bộ Lao động và Việc làm, đã chuyển vấn đề lên tòa án công nghiệp để giải quyết.

Chính phủ yêu cầu tòa án xác định tính hợp pháp hoặc cách khác của cuộc đình công.

Chính phủ cũng yêu cầu tòa án xác định xem các thành viên ASUU có được nhận các danh hiệu trong khoảng thời gian họ đình công hay không.

Chính phủ Nigeria muốn tòa án xét xử về tội danh chính đáng hoặc theo cách khác của cuộc đình công.

[ad_2]

Được viết bởi

Admin

Sinh MMO là blog chia sẻ kiến thức, kĩ năng kiếm tiền online (MMO) & Digital Marketing: Affiliate Marketing, Google Adsense, Youtube, WordPress, SEO,... Cách để bạn có thể kiếm tiền, tạo thu nhập thụ động từ Internet.